Predsjednik Opštine Rožaje Rahman Husović razgovarao je danas sa predstavnicima „Udruženja paraplegičara“ Jasminkom Nokićem i Fahrudinom Tahirovićem o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom u toku procesa integracije u društveni sistem.

Ponedjeljak, 17 Februar 2020 11:44

Zakazana trinaesta redovna sjednica SO Rožaje

Na osnovu člana 68 Poslovnika o radu Skupštine opštine Rožaje ( »Službeni list CG – Opštinski propisi«, br. 38/18 )

Predsjednik Opštine Rahman Husović susreo se danas sa direktorom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljom Mustafićem koji je danas sa saradnicima boravio u Rožajama povodom promocije Programa grantova za samozapošljavanje. 

Predsjednik Opštine Rahman Husović i predsjednik Skupštine opštine Almir Avdić sa saradnicima primili su danas delegaciju iz sarajevske opštine Centar predvođenu njenim predsjednikom Nedžadom Ajnadžićem.

Iz Sekretarijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine obavještava građane, nevladine organizacije i ostale subjekti da će se 24. februara održati javna rasprava povodom nacrta programa investicionih aktivnosti opštine Rožaje za 2020.godinu.

Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 stav 3 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu („Službeni list CG – opštinski propisi”, br. 34/19 od 19.08.2019. godine), Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA RASPODJELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE ROŽAJE
OPREDIJELJENIH ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA 2020.GODINU

Državni tužioci iz Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Hajran Kalač, Armin Selmanović i Aldin Kalač posjetili su predsjednika Opštine Rahmana Husovića i čestitali mu preuzimanje funkcije.

Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat ef. Fejzić posjetio je danas predsjednika Opštine Rahmana Husovića i uputio mu srdačne čestitke povodom preuzimanja funkcije.

Opština Rožaje učestvuje u realizaciji projekta pod nazivom „Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori“ koji je dio Programa Evropske unije i Vlade Crne Gore (Ministarstvo rada i socijalnog staranja) za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Na osnovu članova 116 i 117. Zakona o sportru (,,Sl. list Crne Gore”,  br. 044/18) i člana 6 Odluke o sufinansiranju sporta(,,Sl. list CG-opštinski propisi”,br.07/19), Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti opštine Rožaje, raspisuje:

Savjetnik predsjednika države za pitanja zdravstvene i socijalne zaštite, Amer Halilović čestitao je Rahmanu Husoviću funkciju predsjednika Opštine.
Predstavnici rožajskog Centra za socijalni rad, predvođeni direktorom Edinom Hodžićem, posjetili su predsjednika Husovića i srdačno mu čestitali preuzimanje funkcije.
X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!