RTR1

RTR1

Premijer Crne Gore Dritan Abazović kazao je na sastanku u Privrednoj komori da su svi privrednici u proteklih 50 dana nove Vlade naišli na otvorena vrata i to će biti odnos i u narednom periodu. 

Centar za socijalni rad Rožaje obavještava  roditelje-staratelje djece, koji su korisnici naknada po osnovu materijalnog obezbjeđenja, kao i drugih socijalno-zaštitnih i dječjih prava da mogu prijaviti djecu za organizovano ljetovanje u 2022. godini.

POSLANIČKO PITANJE

Šta će Vlada Crne Gore i Vi lično uraditi, u narednom periodu, na polju intenziviranja procesa evropskih integracija, Čiji je zastoj bio evidentan?

26.05.2022. godine v.d. pomoćnika direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima Arben Jakupi, imao je sastanak sa g. Marinkom Ćulafićem, predsjednikom Zajednice Crnogoraca Albanije, iz Elbasana. 

U Podgorici je održana 5. Opštinska izborna Skupština Bošnjačke stranke Glavnog grada, na kojoj su delegati izabrali novi saziv Opštinskog odbora. U novi saziv OO, koji broji 60 članova, značajan je broj mladih i žena, koji do sada nisu bili u organima partije.

Direktor Centra za istraživanje i razvoj turizma Petar Golubović kaže da su najave za ovu turističku sezonu jako dobre.

Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 5. sjednice Vlade:

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini,(„Sl. list CG“, br. 21/09 i 40/11), člana 30. stav 1. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini,(„Sl.list CG“, br. 44/10), člana 24 Odluke o građevinskom zemljištu  („Sl.list CG-opštinski propisi“,br.16/21), Odluke o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup zemljišta za postavljanje objekata privremenog karaktera, br. 01-018/22-1352 od 17.05.2022 god., Petogodišnjeg plana privremenih objekata za period od 2021 god.do 2025 . god. („Sl.list Crne Gore-opštinski propisi“, br. 8/21),Direkcija za imovinu i zaštitu prava opštine - Opštine Rožaje  o  b j a v lj u j e: 

Četvrtak, 26 Maj 2022 06:26

Skupština izglasala rebalans budžeta

Skupština Crne Gore usvojila je juče izmjene i dopune Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu, pa će plate, penzije i socijalna davanja u junu biti isplaćeni na vrijeme.

 

radio logo

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!