1. Savjet DOO LJE “Radio televizija Rožaje” ima tri člana koje imenuje i razrješava Skupština Opštine Rožaje na predlogovlašćenih predlagača.
Predsjednik Rahman Husović održao je radni sastanak sa rukovodiocima sektora lokalne samouprave i direktorima preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština kojem su prisustvovali i predsjednik lokalnog parlamenta Almir Avdić sa saradnicima i glavna administratorka Irma Selmanović.

Poslanik u Skupštini Crne Gore i odbornik u rožajskom lokalnom parlamentu, Ervin Ibrahimović posjetio je predsjednika Rahmana Husovića i čestitao mu preuzimanje funkcije prvog čovjeka Opštine.

Predstavnici Osnovnog suda u Rožajama sa predsjednikom Zahitom Camićem posjetili su danas predsjednika Rahmana Husovića i čestitali mu preuzimanje funkcije prvog čovjeka opštine.

Jednoglasnom odlukom odbornici rožajskog parlamenta su na 12. redovnoj sjednici Skupštine opštine izabrali Rahmana Husovića, kandidata BS, za novog predsjednika Opštine Rožaje. Prethodnog dana tokom zasijedanja Skupštine, neopozivu ostavku je podnio bivši predsjednik Ejup Nurković.

četvrtak, 26 Decembar 2019 09:50

Rahman Husović novi predsjednik opštine Rožaje

Na XII redovnoj sjednici Skupštine opštine Rahman Husović jednoglasno je izabran za predsjednika opštine Rožaje. Lokalni parlament juče je konstatovao ostavku Ejupa Nurkovića na tu funkciju, koju je, kako je naveo, podnio iz ličnih razloga.

Na XI redovnoj sjednici Supštine opštine Rožaje Ejup Nurković podnio je neopozivu ostavku na funkciju predsjedenika opštine. Razlozi su, kako je naveo Nurković, lične prirode. Predsjednik SO Almir Avdić konstatovao je ostavku Nurkovića na kraju današnjeg zasijedanja.

25. i 26. decembra biće održane jedanaesta i dvanaesta sjednica Skupštine opštine Rožaje.

Na osnovu člana 68 Poslovnika o radu Skupštine opštine Rožaje ( »Službeni list CG – Opštinski propisi«, br. 38/18 )

S A Z I V A M


Na osnovu člana 68 Poslovnika o radu Skupštine opštine Rožaje ( »Službeni list CG – Opštinski propisi« br. 38/18 )
S A Z I V A M
XI ( jedanaestu ) redovnu sjednicu koja će se održati dana 25.12.2019.godine (srijeda), sa početkom u 10h, u prostoriji Narodne biblioteke (čitaonica).
Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

Budžet Opštine Rožaje za narednu godinu planiran je u iznosu od 8.081.000 eura i veći je za oko 200.000 od ovogodišnjeg, od čega je operativni budžet planiran na nešto više od sedam miliona a investicioni na 1.026.000 eura.

JAVNI POZIV 

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!