safe_image.jpg

 

Na osnovu člana 65 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika ( “Sl. list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06  i “Sl. list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18), Opštinska izborna komisija Rožaje, na sjednici održanoj dana 10.08.2020.godine,

OGLAŠAVA
BIRAČKA MJESTA  NA TERITORIJI OPŠTINE ROŽAJE
ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU CRNE GORE ZA IZBORE
KOJI ĆE SE ODRŽATI DANA 30.08.2020.GODINE

Na osnovu člana 25. Statuta Lokalnog javnog emitera Radio televizija Rožaje a u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim medijima, (član 74) i Zakona o izbom odbornika i poslanika (čl.53a) Savjet RTR na sjednici održanoj ______________2020. godine

donosi

PRAVILA O PRAĆENJU PREDIZBORNE KAMPANJE ZA IZBORE POSLANIKA l SKUPŠTINI CRNE GORE 30. AVGUSTA 2020. GODINE l PROGRAMIMA RADIO TELEVIZIJE ROŽAJE

OPŠTE ODREDBE

Na osnovu člana  člana 5, 13 i 14  Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG“ – opštinski propisi br. 12/16) Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj  opštine Rožaje, daje sledeće

O B AVJ E Š T E NJ E

Predsjednik Opštine Rahman Husović zahvalio se #Vladi Crne Gore na podršci koju pruža građanima Rožaja u cilju ublažavanja negativnih ekonimskih posljedica koje su izazvane epidemijom korona virusa.

U četvrtak, 11. juna, održaće se XIV redovna sjednica Skupštine opštine Rožaje. Prijedlog dnevnog reda koji je utvrđen na sjednicama klubova odbornika sadrži 16 tačaka.

JAVNI POZIV 
ZA UČEŠĆE U JAVNOJ TRIBINI O ELABORATU PROCJENE UTICAJA IZGRADNJE POSTROJENJA ZA PREČŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U OPŠTINI ROŽAJE NA ŽIVOTNU SREDINU

Ponedjeljak, 01 Juni 2020 07:47

Zakazana XIV redovna sjednica SO Rožaje

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi (»Službeni list CG – Opštinski propisi«, br. 02/18 i 34/19 ), člana 48 Statuta opštine Rožaje (»Službeni list CG – Opštinski propisi«, broj 38/18) i člana 68 Poslovnika o radu Skupštine opštine Rožaje ( »Službeni list CG – Opštinski propisi«, br. 38/18 )

Radovi na rehabilitaciji i unapređenju dionice puta Rožaje – Špiljani počeće najdalje do sredine juna, saopštili su iz kompanije Štrabag.

Mještani Dacića posjetili su predsjednika Opštine Rahmana Husovića kako bi mu se zahvalili na, kako su rekli, požrtvovanosti i brizi koju je iskazao za njihove živote i imovinu u danu u kojem je njihovo selo bilo zahvaćeno požarima.

Požari koji su zahvatili rožajsku opštinu koje je dodatno raspirivao jak vjetar otežavali su njihovo suzbijanje.

Efikasnom akcijom vatrogasaca, radnika i mehanizacije Komunalnog preduzeća DOO, kao i tehničkog osoblja OŠ u Dacićima i mještana okolnih sela uspješno je lokalizovan pažar na pomoćnom objektu ove škole.

Predsjednik Skupštine opštine Rožaje, Almir Avdić tokom jučerašnjeg dana i sinoć do kasno u noć, obilazio je područja zahvaćena požarom.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!