Rožaje i Ilidža bratske su opštine. Predsjednici Senaid Memić i Ejup Nurković potpisali su 5.septembra, 2019. godine u Rožajama Sporazum o bratimljenju u prisustvu delegacija koje su činili predstavnici dvije lokalne samouprave kao i predstavnici rožajskih parlamentarnih stranaka.

Uprava za šume Crne Gore raspisala je Javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2019 godinu za područnu jedinicu Rožaje.

Subota, 24 Avgust 2019 07:15

TIKA najavljuje nove projekte u Rožajama

Predsjednik Skupštine opštine Rožaje, Almir Avdić primio je Mehmeda Unala, čelnika Kancelarije za programsku koordinaciju Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) koji je boravio u zvaničnoj posjeti Opštini.

Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (“Službeni list CG”, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19) i Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru (Sl.list CG br. 41/19), a u vezi sa Zaključkom Vlade Crne Gore br.07-3038 od 11. jula 2019. godine, predsjednik Opštine Rožaje raspisuje:

JAVNI POZIV
za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine

X redovna sjednica Skupštine opštine Rožaje biće održana u srijedu, 31. jula

Na osnovu člana 167. i 168. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/2018) i člana 2., 8. i 21. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG“ – opštinski propisi br. 12/16) Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj opštine Rožaje, o r g a n i z u j e:

Predstavnici konsultantske firme Šligel iz Minhena posjetili su 23. jula opštinu Rožaje.

Juče je u predkabinetu predsjednika opštine Rožaje održan sastanak radne grupe za praćenje i sprovođenje aktivnosti na realizaciji projekta za potrebe izgradnje ski centra na lokalitetu Hajla-Štedim kao i izgradnji šestosjedne isklopive žičare.

U toku vikenda počela je redovna sanacija gradske deponije „Mostina“. Prema riječima direktora Komunalnog, Nazima Dacića, održavanje te deponije je neophodno jer direktno i indirektno utiče na zdravlje građana.

Nedjelja, 30 Juni 2019 13:27

Marković 1. jula u posjeti Rožajama

U Rožajama će prvog jula boraviti predsjednik Vlade Duško Marković sa saradnicima.

Crna Gora

Vlada Crne Gore

AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Deveta redovna sjednica Skupštine opštine Rožaje održana je 20. juna 2019. godine. Sjednica je imala jednu tačku dnevnog reda i održana je, po prvi put, na inicijativu građana.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!