×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitati korisnika sa ID: 3318

JUser: :_load: Nije moguće učitati korisnika sa ID: 656

Dobrotvorno društvo Merhamet, obavještava zainteresovanu javnost da je raspisan konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2020/2021 godinu. 

Tursko-bosansko- sandžačko udruženje iz istanbulske opštine Bajrampaša doniralo je Rožajama zaštitnu medicinsku opremu čija je vrijednost dostigla 30 000 eura.

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje, obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta Avdulah Murić, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Projekat nabavke opreme za poljoprivredno gazdinstvo, traktor, u selu Klanac, opština Rožaje.

Predsjednik Opštine Rahman Husović obišao je sa saradnicima Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i razgovarao sa direktoricom te javne ustanove Dženitom Kurtagić kao i sa članovima dijela tima zaduženim za brigu o djeci koja su korisnici usluga.

Predsjednik Opštine Rožaje Rahman Husović, donio je Odluku o radnom vremenu za vrijeme privremenih mjera.

 Na osnovu člana  člana 5, 13 i 14  Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG“ – opštinski propisi br. 12/16) Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj opštine Rožaje, daje sljedeće

Postupajući po zahtjevu „UNIS-MP“ d.o.o. iz Rožaje Sekretarijatat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine zakazao je javnu tribinu na temu Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za objekat – farma za uzgoj živine na katasterskoj parceli broj 8/3/2 KO Balotiće, opštine Rožaje, koja je trebala biti održana 20.11.2020.godine.

Centralna javna rasprava na predlog Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa, koja je trebala biti održana danas, 17.11.2020. godine nije održana zbog mjera Nacionalnog koordinacionog tijela a koje se odnose na zabranu javnih okupljanja.

Na osnovu člana 13 a u vezi sa članom 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18)Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje

Centralna javna rasprava povodom izrade Nacta za Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i Odluke o urbanoj sanaciji održana je danas, 13. novembra u maloj sali Centra za kulturu Rožaje.

Poziva se zainteresovana javnost, javne institucije, nevladine organizacije i svi  zainteresovani građani da uzmu učešće u izradi nacrta :

Na osnovu člana 24 a u vezi sa članom 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje

 

radio logo

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!