×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitati korisnika sa ID: 3318

JUser: :_load: Nije moguće učitati korisnika sa ID: 656

 U maloj sali Centra za kulturu, danas, 04.11.2020.godine je održan inicijalni sastanak Radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja Opštine Rožaje za period od 2021 – 2025. godine.

Na osnovu člana 167 i 168 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18,34/19,38/20) i člana 2, 8 i 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG“ – opštinski propisi br. 12/16) Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj  opštine Rožaje, o r g a n i z u j e:

 Poziva se zainteresovana javnost, javne institucije, nevladine organizacije i svi  zainteresovani građani da uzmu učešće u izradi predloga:
Četvrtak, 29 Oktobar 2020 13:07

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I ODLUKE O URBANOJ SANACIJI

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje

Dana 23.10.2020. godine su održane javne rasprave u Velikoj sali Centra za kulturu, povodom Nacrta Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte i Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje

Radovi će trajati do kraja građevinske sezone

Predstavnici lokalne samouprave obišli su danas osnovnu školu "25. maj" i uručili knjige prvacima.

Učenici, nastavnici i rukovodstvo osnovne škole “Daciće” obilježili su danas Dan škole, ujedno, i početak školske godine.

Povodom 30. septembra, Dana opštine Rožaje, održana je svečana sjednica Skupštine opštine.

Svečana sjednica Skupštine opštine koja se organizuje povodom 30. septembra, Dana opštine Rožaje održaće se 30. septembra 2020. godine sa početkom u 12 h, u sali Centra za kulturu.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!